Add Health Media

Yngre kvinnor undviker antibiotika

2021/10/05

I en enkätundersökning med 13 000 svarande visade det sig att yngre kvinnor är mer restriktiva mot antibiotika jämfört med äldre män. Man ser även att 6 % väljer att köpa antibiotika via internet för att de inte får det av sin läkare.

Antibiotikabarometern är en enkät som Add Health Media och Strama Stockholm genomför gentemot läkare och allmänhet två gånger per år för att följa deras syn på antibiotika. Senaste undersökningen skickades ut under sommaren 2021 via Doktorn.com och PraktiskMedicin.se.

Första gången Antibiotikabarometern skickades ut var våren 2020 och sedan dess har man samlat in 13 000 svar. Det är endast små förändringar kring beteende under de månader som undersökningen pågått, men jämför man den grupp som gärna vill ha antibiotika även om läkaren anser att det inte är aktuellt (11 %), mot den grupp som inte vill ta antibiotika trots läkarens ordination (20 %), så är en typisk antibiotikakrävare en äldre man medan en typisk antibiotikavägrare är en yngre kvinna.

– Resultatet är helt i linje med det som upplevs av oss som dagligen arbetar med unga kvinnor som patienter. De yngre kvinnorna är mycket medvetna om antibiotikans påverkan på vår miljö, men framförallt tveksamma till antibiotikabehandling då det ofta ökar risken att drabbas av underlivsbesvär som svampinfektion eller bakteriell vaginos, säger Rebecka Kaplan Sturk, specialist i gynekologi/obstetrik och tf. chefredaktör för Praktisk Medicin.

Värt att notera är även att 6 % väljer att köpa antibiotika via internet i de fall läkaren inte vill förskriva det eller är svår att få tag på.

– Det är viktigt att använda antibiotika enbart när det verkligen gör nytta, och i de flesta fall behövs en fysisk undersökning för att kunna avgöra detta. Vid vissa nedre urinvägsinfektioner och en del hudinfektioner kan antibiotika förskrivas utan att läkare och patient träffas, men nästan aldrig annars. Antibiotika medför en ökad risk för patienten att bli bärare av resistenta bakterier. Mikrobiotan (normalfloran) störs och dessutom är det många som får biverkningar. Men lika viktigt som att avstå från antibiotika när det inte gör nytta är förstås att använda det när det behövs. Vid exempelvis lunginflammation är nyttan med antibiotika för det mesta större än nackdelarna, Anna-Lena Fastén, allmänläkare på Strama Stockholm.

Doktorn.com är en av Sveriges största webbsidor för hälsa och medicin med 1,2 miljoner unika läsare varje månad. PraktiskMedicin.se är en av de mest använda webbsidorna avseende var läkarna söker information om hur de ska behandla sina patienter. Det är därför intressant att följa patienters och läkares beteende över tid och hur Stramas arbete har för genomslag hos mottagarna.

För mer information:

Rebecka Kaplan Sturk, specialist i gynekologi/obstetrik och tf. chefredaktör Praktisk Medicin
[email protected], 0705-44 53 64

Relaterade nyheter

Läkaren Sofia Åkerlund blir ny chefredaktör för PM

PraktiskMedicin.se (PM), som är en av Sveriges mest välbesökta webbsidor för läkare, får ny chefredaktör. PM har sedan 1976 utbildat och stöttat läkare med information om…