Förvärv

Vi arbetar aktivt med förvärv av lämpliga verksamheter som kompletterar vår medieverksamhet i Norden som tillgängliggör såväl information som kunskap för patienter och sjukvårdspersonal.

Growth investments

Health Amplify

e-Förskrivning är en mobilapplikation som möjliggör snabb och enkel förskrivning av läkemedel och hjälpmedel genom elektroniska recept direkt i mobilen och nätplattan. Appen riktar sig till läkare, tandläkare, barnmorskor samt sjuksköterskor med förskrivningsrätt och har idag 28 000 verifierade förskrivare registrerade och med ständigt ökande nerladdningar. Tjänsten är godkänd för anslutning till E-hälsomyndighetens tjänster för att skicka e-recept och samarbetar med E-hälsomyndigheten, Socialstyrelsen, Skatteverket, BankID och Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). Det är gratis att ladda ner och registrera sig där möjligheten att välja. Appen finns tillgänglig för mobil och surfplatta på Apple iOS och Android.

https://e-forskrivning.se/

  • Område: Medicinteknik
  • Land: Sverige
  • Investering: Förvärvades av Add Health Media: 2023

Pharma Industry Publishing

Pharma Industry Publishing kompletterar Add Health Medias breda portfölj av tjänster för kommunikation till såväl patienter som hälso- och sjukvårdspersonal, framför allt till specifika specialistsegment inom sjukvården. Pharma Industry är dominerande inom medier till onkologi- och neurologiläkare i Sverige. Via varumärkena Onkologi i Sverige och Neurologi i Sverige når de ut till alla som arbetar med dessa patientgrupper. I portföljen finns även Pharma Industry, Pharma jobb och PI Academy som främst riktar sig till Life Science bolag och dess leverantörer.

https://www.onkologiisverige.se/
https://www.neurologiisverige.se/
https://www.pharma-industry.se/

  • Område: Medieföretag
  • Land: Sverige
  • Investering: Förvärvades av Curus via dotterbolaget Add Health Media: 2022