Investeringar

Vi är aktiva investerare i start-ups inom e-hälsa för att tillsammans med duktiga entreprenörer bygga framtidens hälso- och sjukvård.

Dropmed

Dropmed är Sveriges första oberoende medicinska marknadsplats. Målet är att skapa Europas största inköpsportal för direkthandel mellan vårdgivare och leverantörer. Via Dropmed kan vårdgivare samla alla leverantörer och förenkla sina inköp. Och leverantörer når ut till fler vårdgivare samt digitaliserar sin försäljning. Med Dropmeds plattform kan vårdgivare enkelt klicka hem artiklarna de behöver och i stället lägga sin tid på patienterna. Leverantörerna brottas många gånger med gamla system och avsaknad av digital närvaro. Nu kan dom enkelt erbjuda sina produkter via Dropmeds plattform. Tid sparas och nya relationer skapas.

 • Område: Digital Hälsa
 • Land: Sverige
 • Investering: 2022

Ella

Ella erbjuder digitala möten med vårdpersonal inom kvinnohälsa för att förebygga och behandla besvär och komplikationer som är vanliga under och efter graviditeten. Målet är att Ella ska vara en avlastande resurs för barnmorskor och ett komplement till de fysiska besöken hos mödravården. Ella kommer att finnas tillgänglig under graviditeten och efter förlossningen med anpassad vård. Tillsammans med sin fysioterapeut skapas en individanpassad plan med digitala vårdmöten och evidensbaserade träningsprogram som löpande uppdateras allt eftersom förutsättningarna förändras.

 • Område: Femtech/Digital Hälsa
 • Land: Sverige
 • Investering: 2022

Olivia

Olivia vill att kvinnor ska ha kontroll över sin hormonella resa, inte känna sig begränsade och förvirrade över det. Olivas mobilapp guidar och följer kvinnors resa genom klimakteriets bergochdalbana. Användarna får hjälp att kartlägga sina symptom för att se vilka livsstilsvanor som kan lindra symptomen genom KBT-baserade program.

 • Område: Femtech/Digital Hälsa
 • Land: Sverige
 • Investering: 2022

Eatit

Digital vårdgivare med fokus på övervikt och metabola sjukdomar. Eatits digitala plattform gör det möjligt för dietister och annan vårdpersonal att hjälpa sina patienter på ett sömlöst och smidigt sätt. Företaget använder ett vetenskapligt validerat behandlingsprogram som löper över fler månader och med uppföljningar upp till två år för att säkerställa långsiktiga resultat.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2021

IP Enabler

Bolaget har ett unikt brett patent i USA som skyddar kombinationen läkemedel tillsammans med en digital lösning, exempelvis en mobil app som följer följsamhet till behandling, effekt, biverkningar med mera. Detta är det första patentet i sitt slag som möjliggör för techbolag och läkemedelsbolag att satsa på forskning och utveckling av digitala lösningar som kan hjälpa patienter och kunna få ”return of investment”. Kombinationen av läkemedel och digitala lösningar har kunnat öka effekten av läkemedelsbehandlingen vilket ökar betalningsviljan från myndigheter.

 • Område: Pharma/Digital Therapeutics
 • Land: Sverige/USA
 • Investering: 2020

Vitala

Vitala är ett digitalt e-hälsoföretag som tillhandahåller lösningar för ett av de största problemen för människor idag – inaktivitet och minskat välbefinnande. Med Vitala-appen får patienter tillgång till medicinsk träning och rehabilitering framtagen av läkare och fysioterapeuter. Vitalas medicinska träningsgenerator skapar träningspass i realtid anpassade efter sjukdom, funktionsförmåga, dagsform och målsättning. Vitala har även utvecklat en digital rörelseanalys där individer med smärta kan få enkel hjälp med rätt rehabiliteringsövningar - allt för att inte låta smärta begränsa den som önskar bli mer fysiskt aktiv och därmed bli vitalare.

 • Område: Digital health
 • Land: Sverige
 • Investering: 2020

Health Integrator

Health Integrator stärker individens förutsättningar att hitta skräddarsydda metoder och uppnå långsiktiga förändringar av levnadsvanor, för att må bättre och förebygga folksjukdomar, som typ 2-diabetes och hjärtsjukdom. Health Integrator:s hälsoplattform ger enkel tillgång till ett stort antal aktiviteter och hälsotjänster samlade på ett ställe. Med hjälp av en hälsopedagog och tester väljer individen de hälsotjänster, aktiviteter och betalningssätt som passar bäst. Hälsoplattformen ger individen möjlighet att konsumera valda hälsotjänster utifrån sina unika behov och förutsättningar.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2020

Migränhjälpen

I Sverige finns det ca 200 000 personer med kronisk migrän, där absoluta merparten är obehandlade. Skulle den patientkategorin kunna få hjälp så skulle mycket vara vunnet med ökad livskvalité och minskade sjukskrivningar. Vi på Migränhjälpen vill genom en digital migränklinik hjälpa dessa människor att få rätt diagnos och rätt behandling. Det sker genom att patienten kan vända sig direkt till oss och genom en algoritm få en diagnos av en neurolog. Sedan kommer patienterna att kunna sättas in på lämplig läkemedelsbehandling där de kontinuerligt följs upp år efter år, och ibland livslångt. Vi kommer att skapa en databas med mycket bra information kring användning samt bla vilken effekt olika läkemedel kan ha på antalet minskade migrändagar varje månad.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2019

Geras Solutions

Geras Solutions jobbar med att drastiskt förbättra livet för miljontals människor som direkt eller indirekt påverkas av kognitiv svikt eller demenssjukdomar, så som Alzheimers. Detta gör vi genom att digitalisera traditionella former av demensvård och därmed överbrygga många av de hinder som i dagsläget möter denna utsatta patientgrupp. Geras Solutions erbjuder ett AI-baserat verktyg för diagnosstöd som kan upptäcka kognitiv nedgång, ge specialiserat uppföljningsstöd och erbjuder individer verktyg för att förhindra eller försena kognitiv nedgång genom livsstilsförändringar, och uppmuntrar individer att spåra samt hantera sin hälsa över tid.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2019

Belly Balance

Hos Belly Balance får den som har IBS och orolig mage hjälp att ta kontroll över sina symtom och leva ett liv som inte enbart styrs av magen. IBS (Irritable Bowel Syndrome) är en funktionell mag- tarmsjukdom som drabbar ca 15-20% av hela världens befolkning. Belly Balance erbjuder hjälp genom Programmet Magbalans med kostbehandlingen FODMAP och livsstilsförändringar. IBS-skolan ger inblick i stresshantering i form av Yoga för magen, andningsövningar och mindfulness. Som medlem får man även FODMAP-vänliga recept och veckomenyer, möjlighet att chatta med våra dietister och få tips av andra med IBS i vår Facebookgrupp. I webshoppen finns FODMAP-vänliga produkter, våra kokböcker och ”Magkänsla” - en handbok för dig med IBS eller orolig mage. Av våra medlemmar uppger över 85 % att de får minskade symtom efter programmet.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2019

Mindler

Trygg psykologisk hjälp direkt i mobilen - Hos Mindler arbetar över 100 legitimerade psykologer. Vi är en tjänst för dig som vill träffa en psykolog via videosamtal i mobilen. Besöken sker via direktsamtal i vår app. Tjänsten är landstingssubventionerad och kostar därför endast 100 kronor per besök. Om du har frikort betalar du ingenting. Oftast får du träffa en psykolog samma dag som du söker hjälp. Alla våra psykologer är legitimerade KBT psykologer.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2018

Learning to sleep

Vi på Learning to Sleep förändrar och förbättrar människors liv genom vår effektiva och lättillgängliga sömnbehandling. Vi tror på en platsoberoende och läkemedelsfri vård eftersom det skapar möjlighet för fler människor att få hjälp med sina sömnproblem. En tillgänglig digital vård där rådande livssituation, bostadsort eller långa väntetider ska inte behöva begränsa eller stå i vägen för att få professionell vård. Vi är registrerad vårdgivare hos Socialstyrelsen och vår behandling är registrerad hos Läkemedelsverket och CE-märkt.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2019

Healthmakers

Vår vision är att vi vill nå ut och hjälpa så många som möjligt till bättre hälsa och välmående. Healthmakers grundades under ett annat namn av 5 hälsocoacher år 2015, där 50 programdeltagare kunde hjälpas åt gången. Idag har vi nått ut till ca 2000 människor och har fått vara del av mängder underbara och inspirerande hälsoresor. Och vi är långt ifrån färdiga! Vårt nya mål under 2019 skall vara att hjälpa minst lika många personer till och detta genom våra nya genomtänkta upplägg och engagerade medarbetare.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2018

Curoflow

Företagets digitala plattform hjälper vårdgivare att ge sina patienter en friktionsfri vårdkedja. Plattformen som utvecklats på rekordtid med kunskap från vad som funkar och inte funkar på andra digitala plattformar har chatt, video samt utvecklar en unik remisshantering för säkra kvalitet och effektivitet. Curoflow anpassar sin plattform efter kundens behov och har CE-märkning enligt MDR samt GDPR säkrad videotjänst. Curoflow hette tidigare Remisshjälpen.

 • Område: Digital health
 • Land: Sverige
 • Investering: 2018

ScientificMed (Exit 2021)

Bolaget utvecklar en CE-märkt e-hälsoplattform med e-treatments (digitala behandlingar) för specifika läkemedel och cancerbehandlingar. ScientificMed har som mål att markant förbättra behandlingsresultatet med cancerläkemedel genom att tillhandahålla digitala verktyg och tjänster för sjukvårdspersonal och patienter. Bolaget har tillsammans med läkemedelsföretag, vårdgivare och Karolinska Institutet genomfört flera kliniska studier och utvärderingsprojekt med positiva resultat.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2018 (Exit 2021)

Nutrinovate

Nutrinovate är resultatet av en grupp forskare, entreprenörer och kreatörer som fann en gemensam drivkraft – att bryta ny mark inom hälsa genom att kombinera det senaste inom forskningen och innovation. Vi vill att det ska vara enkelt att hålla sig frisk och bygga en inre styrka. Genom att förena okonventionellt tänkande, progressiva arbetssätt och vår sammanlagda kompetens som består av flera decennier inom forskning och den traditionella läkemedelsbranschen löser vi problem med konsumenten i fokus. Vår grundfilosofi är att förbättra både enskilda individers och hela planetens hälsa med ett produktsortiment som hämtar sin kraft från kända och beprövade substanser kombinerat med ett innovativt angreppssätt.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2018

FindOut Diagnostic

Vi utvecklar och säljer diagnostiska självtester i ett gemensamt koncept sedan 2001. Produkterna marknadsförs i Norden och Europa. Vår affärsidé är att erbjuda konsumenter diagnostiska självtester för hemmabruk på ett enkelt, ogenerat och lättillgängligt sätt. Attityden till vad vård är förändrats i takt med det faktum att vi har blivit allt mer intresserade och aktivt söker kunskap om vår hälsa. Självtester är ett bra verktyg för att få information om sitt hälsotillstånd, men ersätter självklart inte ett läkarbesök.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2016

PictureMyLife (Exit 2021)

PictureMyLife har en digital, bildbaserad dagbok för barn och vuxna med kognitiva svårigheter. Den möjliggör enkel, interaktiv kommunikation mellan hem och skola eller mellan daglig verksamhet och boende och familj. Tjänsten används redan av ett 40-tal skolor och ett antal boenden och dagverksamheter.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2018 (Exit 2021)

Doctrin

Vi har utvecklat digitala verktyg som automatiserar delar av patientresan. Det minskar administrationen och hjälper vårdgivaren att frigöra resurser så att läkare och vårdpersonal kan lägga mer tid på omsorg om patienterna. På Doctrin jobbar tekniska utvecklare tätt tillsammans med läkare med bred medicinsk kompetens och förståelse för vårdgivarens verklighet. Idag används våra verktyg av några av de största vårdgivarna i Sverige och vi har samarbeten med flera regioner och landsting. Resultaten är kortare vårdköer, bättre vårdkvalitet, minskade kostnader, gladare vårdpersonal och nöjda patienter.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2017

Knodd

Knodd startades för att vägleda, ge trygghet åt och stärka föräldrar. På Knodd bygger vi framtidens barn- och familjevård. Vi jobbar för att skapa tryggare och mer personlig vård på sätt som sätter barnens och föräldrarnas behov i fokus. På så sätt vill vi även minska onödiga besök till akutsjukvård och ge rätt vård på rätt nivå. Visionen om Knodd startade då barnläkaren och neonatalogen Pontus Johansson träffade de digitala produktutvecklarna Jakob Hedlund och Josefine Svegborn. Tillsammans bestämde de sig för att möta föräldrars behov på sätt som grundar sig i modern teknik, patientcentrerad produktutveckling och gedigen erfarenhet av barns hälsa- och sjukvård.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2019

Medicheck

Det ska vara enkelt att få träffa precis rätt läkare direkt – utan omvägar. Därför har vi på MediCheck bara kvalificerade specialister som har lång erfarenhet av både tillfälliga problem och kroniska sjukdomar. Du träffar din specialist online via videosamtal och kan självklart träffa samma specialist igen så länge du behöver det, om du tycker att ni har en bra relation. Du behöver inte ha någon remiss och du behöver inte åka till någon mottagning. MediCheck består av ett nätverk med 200 anslutna specialistläkare, samt en grupp på sex personer som har hand om kommunikation, teknik och support för MediCheck.se. Vi på MediCheck hoppas på att våra tjänster utgör ett bra komplement till andra sätt att erbjuda vård så att fler människor får den hjälp de behöver, och att samhällsresurserna används effektivt.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2016

Symbiome (Exit 2021)

Vårt mål är en personligt utformad, högeffektiv hälsoplan baserad på kombinerad data från din tarmflora, livsstil, bärbara medicinska enheter, smarta klockor och mobiltelefoner. Våra specialistläkare och A.I.-utvecklare använder sig av all tillgänglig forskning, både vår egen och andras, tillsammans med din personliga medicinska data och smak för att hjälpa dig till ett friskare och lättare liv.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2019 (Exit 2021)

Colivia

Colivias vision är att revolutionera hur vårdbemanning fungerar i Europa. Vi tror att hälso- och sjukvårdspersonal är en av de viktigaste resurserna i vårt samhälle och att deras tid och intresse måste hanteras mer effektivt. Colivia erbjuder därför en appbaserad plattform som matchar sjukvårdspersonal med passande vårduppdrag – enkelt, snabbt och tryggt. Genom att automatisera bemanningsflödet av konsulter och uppdrag, vilket för närvarande är en mycket manuell och arbetsintensiv process, kan vi sänka kostnaden för vårdbemanning och samtidigt ta kundupplevelsen till en ny nivå.

 • Område: Healthcare
 • Land: Sverige
 • Investering: 2016