Add Health Media

Vi stöttar Ebbas Änglar – till minne av Ebba Åkerlund!

2019/03/22

Add Health Media donerar medieutrymme till Ebbas änglar – till minne av Ebba Åkerlund. Stiftelsen verkar till förmån för barn i Sverige som saknar ekonomiska förutsättningar att utveckla sin talang och sina ambitioner inom främst det idrottsliga eller kulturella området.

Ebba Åkerlund föll offer för terrorattentatet på Drottninggatan 2017 och till minne av Ebba stiftade Ebbas mamma, Jeanette Åkerlund, Insamlingsstiftelsen Ebbas Änglar – till minne av Ebba Åkerlund. Verksamheten baseras på gåvor från privatpersoner, företag och organisationer och stiftelsen har medvetet valt att hjälpa barn lokalt. Det finns många insamlingar och hjälporganisationer till förmån för barn som har det svårt utanför Sveriges gränser och Ebbas Änglar har därför valt att fokusera på det behov av hjälp som finns i vår närhet.

Ebbas Änglar ska en gång om året dela ut en änglagåva till en redan befintlig hjälporganisation med upp till 40 % av insamlade medel. En änglagåva kan sökas av dig som har ett barn i din närhet som du anser behöver hjälp att utveckla sin talang eller att nå sina mål. Barnet ska inte ha fyllt 18 år innan ansökningstidens slut för att få ta emot änglagåvan. Ebbas Änglar vill hjälpa till där vårt samhälle inte har ett naturligt skyddsnät för våra barn och var detta skyddsnät saknas är det du som söker som talar om. Vilka som valts ut till att få en änglagåva kommer att tillkännages på årsdagen av händelsen på Drottninggatan, den 7 april och mottagaren kan vara anonym.

Gåvor till stiftelsen är av oerhört stor betydelse då Ebbas Änglar är en insamlingsstiftelse och dess existens är beroende av era gåvor. Tillsammans kan vi göra skillnad för de barn som av egen kraft inte har möjlighet att utveckla sin talang och sina ambitioner och det är i den andan som Add Health Media nu har valt att inför minneskonserten 2019 donera digitalt medieutrymme. Med konserten vill man hedra alla som drabbades den 7 april 2017. Läs mer om konserten och hur du kan få biljetter på https://www.ebbasanglar.se/minneskonsert-2019/

Flera kan göra mera och om du är intresserad av att hjälpa till och donera till Ebbas änglar – till minne av Ebba Åkerlund kan du göra det här.

Relaterade nyheter

Årets julgåva – Vi stödjer WeEffect

Tillsammans med mina kollegor vill jag passa på att tacka för året som har varit. Utan våra annonsörer, mottagningar, samarbetspartners, leverantörer och andra viktiga aktörer…