Add Health Media

Möt medicinska expertgruppen på Praktisk Medicin

2022/01/28

På vår nya redaktionssida kan du läsa mer om vår expertgrupp – ett vetenskapligt råd som kunskapssäkrar och kvalitetssäkrar innehållet på PraktiskMedicin.se.

På PraktiskMedicin.se har vi totalt ca 1000 behandlingsöversikter med 370 000 unika besök i månaden. Genom PM Academy erbjuder vi också lättillgängliga och aktuella utbildningar för läkare och övrig vårdpersonal.

Knutet till vår redaktion finns en stor grupp av läkare och ledande ämnesexperter som skriver och granskar det medicinska faktainnehållet. Tack vare dem håller vi våra texter uppdaterade och evidensbaserade. På vår nya redaktionssida kan du läsa mer om våra experter och deras specialområden, forskning och publikationer.

Att arbeta i vården idag innebär ett högt arbetstempo och höga krav på att kunna utreda och behandla ett brett spektrum av symtom och sjukdomar. Det är en stor utmaning att hinna med att uppdatera sina kunskaper, och att hitta och tillgodogöra sig relevant ny information. Genom digitala utbildningar, kunskapsstöd, patientinformation med mera tillhandahåller vi den kunskap som behövs för att skapa bästa möjliga vård för den enskilde patienten. Våra behandlingsöversikter och utbildningar riktar sig till läkare och vårdpersonal och syftar till att fungera som ett stöd i deras vardag.

Vi i redaktionen vill framföra ett varmt tack till alla medicinska granskare och experter för deras mycket gedigna och engagerade arbete för att uppdatera behandlingsöversikterna och skapa utbildningar av hög kvalitet.

Hälsningar från redaktionen på Praktisk Medicin, genom Rebecka Kaplan Sturk, tf chefredaktör.

PS. Kontakta gärna mig om du har övriga tankar eller idéer om hur vi kan göra Praktisk Medicin ännu bättre, eller om du är intresserad av att arbeta på projektbasis i skapandet av fler utbildningar.

Möt medicinska expertgruppen här!

Relaterade nyheter

Rikard Ekberg ny CEO för Add Health Media

Add Health Media (AHM) satsar på att stärka sin närvaro i alla nordiska länder och tillsätter nu Rikard Ekberg som CEO. Sedan tidigare är AHM…

Vill du få nyheter om framtidens hälsa och vård?

Få kostnadsfritt nyhetsbrev kring digital hälsa såsom trender, forskning och investeringar.