Add Health Media

AHM-delägda Migränhjälpen tar in 6,2 miljoner i nyemission

2020/03/05

Migränhjälpen är en digital vårdgivare som vill hjälpa patienter med kronisk migrän. Bolaget tar nu in 6,2 miljoner från befintliga ägare och nya investerare, däribland Add Health Media och Almi Invest. Tjänsten beräknas lanseras i slutet av april i år.

Migrän är ett stort problem i samhället, det belyste inte minst den stora migrän-kampanj Add Health Media genomförde under fjärde kvartalet 2019 på plattformen Doktorn.com Idag lider cirka 1,4 miljoner svenskar av migrän och 200 000 beräknas leva med kronisk migrän. Majoriteten av dessa, 90 procent, har inte fått rätt diagnos eller rätt behandling. För att säkerställa rätt diagnos behövs en neurolog, en specialitet som det idag råder stor brist på i Sverige.

Migränhjälpen är den första digitala vårdgivare som är specialiserad på just migrän och där en patient som söker digitalt utreds och får hjälp av en specialistläkare inom migrän. Eftersom inga blodprover, EKG eller dylikt behövs är migrän en sjukdom som lämpar sig mycket väl för digital vård.

– Vi kommer aldrig bli tillräckligt många huvudvärksspecialister i Sverige för att kunna tillgodose vårdbehovet i migränpopulationen. Migränhjälpen ska försöka lösa detta med hjälp av en effektiv digital algoritm som förkortar handläggningstiden. Målsättningen är att vi ska kunna erbjuda ett stort antal migränpatienter rätt vård och behandling oavsett bostadsort, säger Johan Nyberg, neurolog och medgrundare

Med Nyemissionen säkrar Migränhjälpen upp finansiering för att kunna slutföra anpassning av plattformen, framförallt appen, samt anställa personal, läkare och sjuksköterskor som tar hand om patienterna.

– De senaste åren har det skett en snabb digitalisering av vården i Sverige och den bara fortsätter. Därför känns det mycket spännande att kunna erbjuda den här specialiserade tjänsten för en stor grupp patienter som lider och ofta inte orkar fungera normalt i jobbet eller privat när de har sin migrän. Det känns också kul att Add Health Media och Almin Invest har gått med och stöttar affärsidén, säger Mattias Bodin, vd Migränhjälpen.

Med en tydlig strategi för sin investeringsportfölj, e-hälsobolag i start up-fas, var Migränhjälpen en investering som låg nära till hands för Add Health Media.

– Med Migränhjälpen ser vi att ett behov, som är stort, blir tillgodosett hos landets många migränpatienter. Att öka kunskapen inom området är samtidigt något vi kan göra på våra digitala plattformar Doktorn.com och PraktiskMedicin.se. Vi ser fram emot att se den här investeringen förbättra vården för migränpatienterna, säger Johan Bloom, affärsutvecklare på Add Health Media.

Just nu pågår ett omfattande arbete med att lansera såväl plattformen som hemsidan. Om allt går enligt planerna kommer Migränhjälpen att lansera tjänsten i slutet av april och då börja ta in patienter.

För kontakt och mer information:

Mattias Bodin, MigränHjälpen
[email protected], 070 689 53 77

Johan Bloom, business developer Add Health Media
[email protected], +46 73 364 84 90</span>

Om MigränHjälpen
MigränHjälpen är en privat, offentligt finansierad digital vårdgivare, den första digitala specialistmottagningen för människor med migrän och kronisk migrän. Med digitala hjälpmedel, mänsklig vårdkompetens, samt en nära dialog med de vårdsökande arbetar vi för att tillgodose att patienterna får rätt vård. Läs mer på www.migranhjalpen.se

Relaterade nyheter

Add Health Media investerar i RemissHjälpen

Egenremisser effektiviserar vården Add Health Media investerar i e-hälsoföretaget RemissHjälpen som för patienter möjliggör att på ett smidigt sätt skriva egenremisser digitalt och säkert över…