Add Health Media

Undersökning visar: 9 av 10 tycker att DOKTORN Väntrums-TV bidrar till en positiv miljö

2019/12/11

DOKTORN Väntrums-TV står högt i kurs hos personalen på landets vård- och tandläkarmottagningar såväl när det kommer till upplevelse och användarbarhet som en positiv miljö- och hygieninverkan. Det visar en ny undersökning*.

DOKTORN Väntrums-TV finns över hela landet och innebär att mottagningar inom vård och tandvård har skärmar i väntrummen samt inom tandvård också i själva behandlingsrummet. Skärmarna visar en väl avvägd mix mellan klinikens egen viktiga information, budskap från myndigheter, dagliga nyheter, underhållning och reklam anpassad för vård- och tandvårdsmiljö.

En kundundersökning bland de ansvariga för mottagningarna där DOKTORN Väntrums-TV finns visar att man upplever det som mycket positivt både vad det gäller själva kanalen men också ur miljö- och hygiensynpunkt.

– Att undersökningen visar att man uppskattar dessa aspekter säger oss att vi har prickat precis rätt. Målet med DOKTORN Väntrums-TV är att skapa en mer givande väntan och upplevelse på mottagningarna. Vi hjälper till att sprida viktig klinikinformation på ett smart och hygieniskt sätt och satsar på en helhetsupplevelse som levererar hela vägen för såväl tittare som kliniker, säger Anders Åker, chefredaktör för DOKTORN.

Flera av klinikerna uttrycker just behovet av egen information som stort. Tidigare har man ofta arbetat med tryckprodukter som affischer och lappar men kan nu digitalt, själva eller med hjälp från DOKTORN, ta fram egen information som snabbt kan uppdateras efter säsong och behov.

– Den här möjligheten skapar en patientsäker miljö där klinik och myndigheter snabbt når ut med viktig information till patienten. Det är samtidigt viktigt att poängtera att reklamen vi visar i kanalen är direkt anpassad för vårdmiljö, det gäller allt innehåll. Kanalen produceras av oss och man kan känna sig trygg med att vi har tjugo år i medicin- och hälsosegmentet. Oavsett om du är patient, mottagning, annonsör eller myndighet ska du känna att kommunikationen sker på precis rätt plats med rätt budskap.

Positiv feedback får även kundtjänsten som erbjuds. Där svarar 90 procent av användarna att man är nöjda med kundserviceupplevelsen.

– För mig som möter beslutsfattare och vårdpersonal ute på klinikerna är jag extra stolt över att man även efter att man har kommit igång känner ett förtroende och en trygghet för den tjänst vi levererar, säger Ralf Netterlid, fältsäljare av väntrumstjänster på Add Health Media som driver varumärket DOKTORN.

Undersökningen visar även att många är nöjda med hur DOKTORN Väntrums-TV rent fysiskt är placerad i väntrummet, något mottagningen får hjälp med från Add Health Media.

– Att 9 av 10 tycker att Väntrums-TV bidrar till en positiv miljö gör mig riktigt stolt. Inte bara innehållet uppskattas utan hela kedjan, från beställning till uppsättande av skärmar och efterföljande kundservice. Det här är en tjänst vi helhjärtat tror på och nu får vi svart på vitt att satsningen på Väntrums-TV är en framgång, vilket är glädjande, säger Brodde Wetter, vd Add Health Media.

DOKTORN Väntrums-TV ingår i varumärket DOKTORN tillsammans med sajten DOKTORN.com, Nordens ledande medicin- och hälsosite som även finns i Norge, Finland och Danmark samt tidningen DOKTORN.

Fakta DOKTORN Väntrums-TV

  • Drygt 1.300 skärmar i hela landet.
  • 3,3 miljoner tittarkontakter varje månad.
  • I konceptet ingår utrustning, uppsättning, kundservice inklusive produktion av eget informationsmaterial.
  • Möjlighet att själv lägga upp och styra sitt informationsmaterial på skärmarna.
  • Innehållet är särskilt anpassadtför vård- och tandvårdsmiljö.

För mer information:
Anders Åker, chefredaktör DOKTORN
[email protected], 0703-64 84 22

Önskar du DOKTORN Väntrums-TV på din klinik? Kontakta:
Ralf Netterlid, fältsäljare Add Health Media
[email protected], 0735-33 65 83

Intresserad av att annonsera på DOKTORN Väntrums-TV? Kontakta:
[email protected], 08-6484900

*Undersökningen är genomförd av Smart Company på uppdrag av Add Health Media. Totalt tillfrågades cirka 100 personer som i någon kapacitet, antingen beslutsfattande eller i direkt närhet, har kommit i kontakt med DOKTORN Väntrums-TV. 

Relaterade nyheter

Add Health Media förvärvar Pharma Industry Publishing – skapar synergier i medieverksamheten

Add Health Media förvärvar, via sitt moderbolag Curus, Pharma Industry Publishing. Förvärvet kompletterar Add Health Medias breda portfölj av tjänster för kommunikation till såväl patienter…