Add Health Media

Praktisk Medicin lanserar uppdaterad utbildning för läkare och sjukvårdspersonal om pneumokockvaccin

2023/02/09

PraktiskMedicin.se är en av Sveriges största plattformar för information och fortbildning för läkare och annan vårdpersonal. Nu lanseras en uppdaterad och omarbetad version av en populär utbildning om pneumokockvaccin.

Varje månad besöks PraktiskMedicin.se av 300 000 unika besökare, varav majoriteten är vårdpersonal. Många läkare använder utbildningsplattformen PM Academy och över 15 000 utbildningar har genomförts de senaste två åren.

Vaccination mot pneumokocker handläggs ofta i primärvården eller av andra icke­specialister på området, varför det är viktigt att det finns en stor trygghet och hög kunskapsnivån hos läkare och sjukvårdspersonal. Utbildningen från PM Academy är framtagen i samarbete med Kristian Riesbeck, professor i klinisk bakteriologi vid Lunds Universitet, överläkare i klinisk bakteriologi och virologi. En tidigare version av utbildningen har redan genomförts av 500 läkare och sjukvårdspersonal. På grund av nya riktlinjer från 2022 har utbildningen omarbetats och lanseras nu i en aktualiserad version.

— Det händer mycket inom pneumokockvaccinfältet för närvarande! Det epidemiologiska panoramat förändras, nya serotyper dyker upp och mer heltäckande vaccin har introducerats. Befolkningen blir också friskare medan riskgrupperna ökar i omfattning. Folkhälsomyndigheten har dessutom uppdaterat sina rekommendationer. Arbetar man inte med pneumokockvaccination på en daglig basis kan denna utbildning vara en hjälp på traven, säger Kristian Riesbeck.

Utbildningen består av 6 frågor och svar som inspirerar och motiverar lärande på ett interaktivt sätt. Den är medvetet skapad för att endast ta cirka 15 minuter att genomföra, utan att tumma på kvaliteten.

— I enkäter som läkarna har fyllt i efter genomförda utbildningar kan vi se att det finns ett stort intresset för att fylla på kunskapsbanken. Över 80 procent anser att utbildningarna gör nytta i deras kliniska vardag och 90 procent vill gärna göra fler utbildningar och rekommenderar dem till sina kollegor. Det är väldigt kul att se och vi ser fram emot att även fortsätta ta fram nya utbildningar inom fler områden, säger Sofia Åkerlund, leg. läkare och chefredaktör för Praktisk Medicin.

Under 2020 lanserade Praktisk Medicin sin utbildningsplattform i övriga Norden och även där ser man ett stort intresse och behov av fortbildning för vårdpersonal. Fler nordiska utbildningar är att vänta.

För mer information:
Sofia Åkerlund, leg. läkare och chefredaktör Praktisk Medicin
[email protected], 0702­20 53 88

 

Klicka här för att komma till utbildningen om pneumokockvaccin

 

Utbildningen i pneumokockvaccin har fått oberoende ekonomiskt stöd från Pfizer AB.

Om Add Health Media
Add Health Media är ett av Nordens största mediehus inom hälsa och medicin. I varumärket DOKTORN, som riktar sig till allmänhet och patient, ingår väntrums­TV samt en av Nordens mest besökta hemsidor www.doktorn.com, som även inkluderar systersajter i Danmark, Finland och Norge. Add Health Media driver även Praktisk Medicin, www.praktiskmedicin.se, ett beslutsstöd för vårdpersonal, samt producerar utbildningar för hälso-­ och sjukvårdspersonal i hela Norden. Utöver det ingår Pharma Industry Publishing, vars varumärken riktar sig till specifika specialistsegment inom sjukvården samt personer inom läkemedelsindustrin.

Relaterade nyheter

Jubileumsåret 2019 - nu är vi igång!

För tjugo år sedan grundade Göran Erlandsson och Johan Bloom Erlandsson & Bloom AB, idag Add Health Media. Vi kommer självklart att uppmärksamma detta såväl…