Add Health Media

Stramas utbildning kring antibiotika ger resultat

2021/03/19

En enkätundersökning med 384 läkare via PraktiskMedicin.se tyder på att utbildning med Strama leder till att fler läkare resonerar rätt kring användning av CRP vid tonsillit.

Enkätundersökningen Antibiotikabarometern har funnits tillgänglig på PraktiskMedicin.se under 2020 och visar intressanta resultat. 24 % av de 384 svarande läkarna hade haft en utbildning med Strama det senaste året. Det viktigaste som visade sig i denna grupp var att de som fått utbildning av Strama i större utsträckning valde att inte ta CRP vid bedömning av tonsillit jämfört med de som inte fått utbildning (71,4 % respektive 56,1 %).

– Detta är en intressant iakttagelse då vi på Strama vill nå ut med detta budskap för att minska onödig antibiotikaförskrivning. CRP är ett helt onödigt prov vid bedömning av tonsillit. Svaren på enkäten ger en tydlig indikation på att vår utbildningssatsning ger resultat. Nu gäller det bara att detta budskap ska nå ut till ännu fler, säger Anna-Lena Fastén och Astrid Lundevall, båda allmänläkare på Strama Stockholm.

Utöver enkätundersökningen har Strama haft en antibiotikautbildning på PM Academy under 2020 med 753 svarande, varav 346 läkare och 305 annan sjukvårdpersonal. Intressant här var att bara 57 % av läkarna svarade rätt på frågan om skälet till att man kan välja att behandla en okomplicerad cystit hos en ung, i övrigt frisk, icke gravid kvinna. Det rätta svaret är för att lindra besvärliga symtom, men 31 % av läkarna valde svarsalternativet ”för att förhindra att det går vidare till en pyelonefrit”. Hos övrig sjukvårdspersonal var svaren ungefär lika fördelade mellan dessa två svarsalternativ med ungefär 40 % vardera. (Risken att en obehandlad nedre urinvägsinfektion utvecklas till en pyelonefrit hos en sådan patient är mycket liten.)

– Vi har ett stort intresse för Academy-utbildningarna på Praktisk Medicin och det är intressant att se inom vilka områden det kan behövas mer fortbildning för läkare och annan vårdpersonal. Resultaten i både enkäten och utbildningen tyder på att kunskapen kring antibiotikaförskrivning behöver ökas i läkarkåren och att utbildning inom området ger goda resultat, säger Sofia Åkerlund, leg. läkare och chefredaktör på Praktisk Medicin.

Av all antibiotikaförskrivning till människor i Sverige sker 80–90 % inom primärvården jämfört med 10–20 % som ges på sjukhus. Ungefär 60 % av läkarna som svarade på Antibiotikabarometern var specialister i allmänmedicin, vilket tyder på att undersökningen och utbildningen på Praktisk Medicin till stor del har nått rätt målgrupp.

En liknande undersökning via DOKTORN.com, riktad till allmänheten, visade att bland de 10 000 som svarade fanns en oro för en ökning av resistenta bakterier i samhället samt för att deras tarmflora ska påverkas negativt av antibiotikaanvändning. Strama Stockholm arbetar på en ny webb-utbildning som handlar om vår mikrobiota och hur den förändras vid antibiotikaanvändning.

– Vi på Strama behöver nå ut till allmänheten om hur antibiotika inte enbart driver utvecklingen av resistenta bakterier utan även kan skapa besvär genom förändringar i den normala bakteriefloran som har en skyddande effekt på hälsan. Vi håller på med utbildningen som ska lanseras under 2021, säger Anna-Lena Fastén och Astrid Lundevall på Strama Stockholm.

Klicka här för att komma till utbildningen om antibiotika

För mer information:
Sofia Åkerkund, Leg. läkare och chefredaktör Praktisk Medicin
[email protected], 0702-20 53 88

Relaterade nyheter

6 questions about cystic fibrosis test doctors' knowledge in new education

PraktiskMedicin.se is one of Sweden's largest platforms for information and education for doctors and other healthcare professionals. Training courses in various therapeutic areas are launched…

Vill du få nyheter om framtidens hälsa och vård?

Få kostnadsfritt nyhetsbrev kring digital hälsa såsom trender, forskning och investeringar.