E-hälsa

Praktisk Medicin lanserar utbildning för läkare om mild till måttlig psoriasis

2021/06/28

PraktiskMedicin.se är en av Sveriges största plattformar för information och fortbildning för läkare och annan vårdpersonal. Nu lanseras en ny utbildning, som syftar till att stärka kunskaperna kring mild till måttlig psoriasis.

Varje månad besöks PraktiskMedicin.se av 370 000 unika besökare, varav majoriteten är vårdpersonal. Många läkare använder utbildningsplattformen PM Academy och över 15 000 utbildningar har genomförts de senaste två åren.

Mild till måttlig psoriasis handläggs ofta i primärvården, varför det är viktigt att det finns en stor trygghet och hög kunskapsnivå hos läkare och sjukvårdspersonal. Utbildningen från PM Academy är framtagen i samarbete med Sam Polesie, specialistläkare inom hud-och könssjukdomar på Sahlgrenska Universitetssjukhuset, med syfte att öka kunskapen hos förskrivande vårdpersonal.

– Jag tror att den här utbildningen kan stärka läkare i primärvården att till större del själva kunna behandla psoriasispatienter och dessutom få en insikt i hur sjukdomen kan påverka fler delar än bara huden, säger Sam Polesie, specialistläkare Hudkliniken Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Utbildningen består av 7 frågor och svar som inspirerar och motiverar lärande på ett interaktivt sätt. Den är medvetet skapad för att endast ta cirka 10 minuter att genomföra, utan att tumma på kvaliteten.

– I enkäter som läkarna har fyllt i efter genomförda utbildningar kan vi se att det finns ett stort intresse för att fylla på kunskapsbanken. Hela 85-95 procent anser att utbildningarna har hjälpt dem i deras kliniska vardag och över 90 procent vill gärna göra fler utbildningar och rekommenderar dem till sina kollegor. Det är väldigt kul att se och vi ser fram emot att även fortsättningsvis ta fram nya utbildningar inom fler områden, säger Sofia Åkerlund, leg. läkare och chefredaktör för Praktisk Medicin.

Under 2020 lanserade PraktiskMedicin.se sin utbildningsplattform i övriga Norden och även där ser man ett stort intresse och behov av fortbildning för vårdpersonal. Fler nordiska utbildningar är att vänta.

För mer information:
Sofia Åkerkund, leg. läkare och chefredaktör Praktisk Medicin
[email protected], 0702-20 53 88

Utbildningen kring mild till måttlig psoriasis har fått ett oberoende ekonomiskt stöd från LEO Pharma AB.

Klicka här för att komma till utbildningen.

Relaterade nyheter

Add Health Media förvärvar Pharma Industry Publishing – skapar synergier i medieverksamheten

Add Health Media förvärvar, via sitt moderbolag Curus, Pharma Industry Publishing. Förvärvet kompletterar Add Health Medias breda portfölj av tjänster för kommunikation till såväl patienter…