E-hälsa

Praktisk Medicin lanserar utbildning för läkare och sjukvårdspersonal om pneumokockvaccin

2021/09/03

PraktiskMedicin.se är en av Sveriges största plattformar för information och fortbildning för läkare och annan vårdpersonal. Nu lanseras en ny utbildning, som syftar till att stärka kunskaperna kring pneumokockvaccin.

Varje månad besöks PraktiskMedicin.se av 370 000 unika besökare, varav majoriteten är vårdpersonal. Många läkare använder utbildningsplattformen PM Academy och över 15 000 utbildningar har genomförts de senaste två åren.

Vaccination mot pneumokocker handläggs ofta i primärvården eller av andra icke-specialister på området, varför det är viktigt att det finns en stor trygghet och hög kunskapsnivån hos läkare och sjukvårdspersonal. Utbildningen från PM Academy är framtagen i samarbete med Kristian Riesbeck, professor i Klinisk bakteriologi, Lunds universitet och överläkare i Klinisk mikrobiologi, Labmedicin Skåne.

– Den här utbildningen kan sannolikt vara till hjälp att guida förskrivande vårdpersonal och öka deras bakgrundskunskap kring pneumokockvaccinering, säger Kristian Riesbeck, professor vid Lunds universitet och överläkare i Klinisk mikrobiologi vid Laboratoriemedicin Skåne.

Utbildningen består av 6 frågor och svar som inspirerar och motiverar lärande på ett interaktivt sätt. Den är medvetet skapad för att endast ta cirka 10 minuter att genomföra, utan att tumma på kvaliteten.

– I enkäter som läkarna har fyllt i efter genomförda utbildningar kan vi se att det finns ett stort intresse för att fylla på kunskapsbanken. Hela 85-95 procent anser att utbildningarna har hjälpt dem i deras kliniska vardag och över 90 procent vill gärna göra fler utbildningar och rekommenderar dem till sina kollegor. Det är väldigt kul att se och vi ser fram emot att även fortsättningsvis ta fram nya utbildningar inom fler områden, säger Sofia Åkerlund, leg. läkare och chefredaktör för Praktisk Medicin.

Under 2020 lanserade PraktiskMedicin.se sin utbildningsplattform i övriga Norden och även där ser man ett stort intresse och behov av fortbildning för vårdpersonal. Fler nordiska utbildningar är att vänta.

Klicka här för att komma till utbildningen. 

För mer information:
Sofia Åkerkund, leg. läkare och chefredaktör Praktisk Medicin
[email protected], 0702-20 53 88

Utbildningen kring pneumokockvaccin har fått ett oberoende ekonomiskt stöd från Pfizer innovations AB .

Relaterade nyheter

Vi presenterar stolt våra nya medarbetare!

Sedan en tid tillbaka har vi förstärkt säljteamet med två nya och duktiga medarbetare med egna, starka, profiler i ryggen. Vi säger välkomna till Chatarina Bergman…

Nyheter

2017/02/27

Vill du få nyheter om framtidens hälsa och vård?

Få kostnadsfritt nyhetsbrev kring digital hälsa såsom trender, forskning och investeringar.