Add Health Media

Praktisk Medicin erbjuder utbildning om Duchennes muskeldystrofi – ska öka kunskapen hos vårdpersonal i Norden

2020/05/25

Duchennes muskeldystrofi (DMD) är inte bara den vanligast förekommande genetiska neuromuskulära sjukdomen hos barn utan också en av de allvarligaste. Att förbättra kunskapsläget hos vårdpersonal är därför en viktig faktor i vården av den här gruppen av patienter.

Utbildningen riktar sig mot vårdpersonal i Sverige och Norge och har tagits fram i samarbete med Thomas Sejersen, överläkare och professor vid neuropediatriska avdelningen på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, Karolinska Universitetssjukhuset.

För att underlätta för vårdpersonal att genomgå utbildningen presenteras den på en digital plattform med hänsyn till vårdpersonalens tid, pedagogisk struktur och med särskilt fokus på en hög andel som slutför utbildningen.

– Särskilt viktigt är det att öka kunskapen om DMD hos vissa yrkesgrupper, säger Thomas Sejersen.
Utbildningen bidrar till att man inom vården bättre kan uppmärksamma tecken och symtom på sjukdomen, något som i sin tur skyndar på diagnosticeringen.

– Om tecken på DMD förekommer är det viktigt att vårdpersonal ombesörjer snar, enkel screening i form av blodprov med mätning av det muskelspecifika enzymet kreatinkinas (CK). Om det är kraftigt förhöjt ska genetiskt prov tas för DMD, konstaterar Thomas Sejersen.

Add Health Media har verksamhet i samtliga nordiska länder mot såväl patient som vårdpersonal och att utbildningen nu även finns i Norge förstärker organisationens kontaktytor i de nordiska länderna.

– Vi är glada över att kunna presentera våra utbildningar under varumärket Praktisk Medicin då vi vet att de är viktiga dels för vidareutbildning av vårdpersonal men inte minst för patientens skull. Mer påläst vårdpersonal ökar patientsäkerheten i vården. Vi har full förståelse för de utmaningar läkare, sjuksköterskor och övrig vårdpersonal står inför och har därför anpassat och tagit fram dessa utbildningar som har hög kvalitet samtidigt som de är effektivt genomförbara. Vi kommer att lansera fler utbildningar inom kort och ser fram emot att bidra till att förstärka kunskapsläget inom vården, säger Johan Bloom, affärsutvecklare på Add Health Media.

Förhoppningen är att redan under Q2 i år även tillgängliggöra den aktuella utbildningen för vårdpersonal i Danmark samt Finland.

Här hittar du den svenska versionen av utbildningen och här den norska.

För mer information:

Vill du veta mer om hur du kan bygga en liknande högkvalitativ utbildning riktad till läkare och annan vårdpersonal? Varmt välkommen att kontakta Rikard Ekberg, partner/Nordisk KAM.

[email protected], +46 709 216 123

För övrig information kontakta Anders Åker, pressansvarig Add Health Media

[email protected], 0703-64 84 22

Relaterade nyheter

Add Health Media fördubblar säljteamet och stärker upp organisationen

Bakre raden från vänster; Pontus Ström, Ralf Netterlid, Catarina Divjak, Främre raden från vänster; Riad Lindholm, Dennis Zirath, Lisa Miksell När Add Health Media förstärker…