Nyheter

Patienterna tillbaka till rutinvården

2021/05/24

En ny undersökning från Praktisk Medicin visar att patientflödet är på väg att normaliseras och rent av öka under maj-juni.

Nästan 200 personer inom primärvården har svarat på frågor om deras upplevelser och förväntningar av patientflödet, som under pandemin har varit allt annat än normalt. I april upplevde 57 % av vårdcentralpersonalen att patientflödet varit normalt eller mer än normalt och trycket väntas öka med tiden.

– Patientflödet har sakta men säkert börjat öka, dels tack vare att vaccinationerna har kommit igång men också för att vi har anpassat rutinerna för att minska smittorisken, säger Åsa Petersson, verksamhetschef Hässelby Akademiska Vårdcentral. Vi märker framför allt att personer i riskgrupper som nu har vaccinerat sig börjar känna sig tryggare och hör av sig för att boka tid, som de skjutit upp sedan tidigare.

Undersökningen visar att:

  • 82 % förväntar sig ett normalt eller mer än normalt patientflöde maj-juni.
  • 57 % tror att de har kapacitet att hantera patientflödet maj-juni.
  • 20 % tror inte att de har kapacitet att hantera patientflödet maj-juni.

Med det ökade patientflödet är också längre väntetider rimligt att anta av två anledningar: dels på grund av begränsad kapacitet att tillmötesgå alla, dels covid-vaccineringens “efterkontroll” på 15-20 minuter.

Relaterade nyheter

Information om att antibiotika skadar tarmfloran behöver nå ut

Enkätundersökningen Antibiotikabarometern med över 8 000 svarande visade att 24 % var oroliga för hur deras tarmflora påverkas negativt av antibiotikabehandling. 77 % var oroliga för…