DOKTORN

IBS-testet – ny succékampanj från DOKTORN

2019/12/23

Efter succén med Migräntestet har DOKTORN nu lanserat IBS-testet som den inledande veckan hade över 60 000 besök. Genom Schibsteds nätverk når kampanjen 8 miljoner svenskar varje vecka och sätter fokus på att många går med magbesvär utan att veta att det egentligen är IBS.

IBS är en av världens vanligaste sjukdomar och Sverige är inget undantag. Den funktionella mag- och tarmstörningen beräknas enligt undersökningar drabba 10-15 procent av befolkningen. Att symtomen kan vara gaser i magen, oregelbundna toalettvanor och magsmärtor gör att det inte sällan tolkas som andra magbesvär.

– Med IBS-testet som är framtaget i samarbete med experter från Belly Balance kan vi enklare hjälpa många människor med magbesvär att identifiera om de egentligen kan lida av IBS. Som vi redan vet så är det väsentligt, för att få rätt hjälp, att man även får korrekt diagnos. Förhoppningen är att IBS-testet, precis som Migräntestet, når den svenska befolkningen och att man känner att man får den hjälp man behöver, säger Anders Åker, chefredaktör DOKTORN.

Precis som i fallet med Migräntestet har kampanjen redan inledningsvis haft stor genomslagskraft. 40 procent av de som har besökt sidan har genomfört testet vilket bidrar till att identifiera drabbade.

– Jag har jobbat länge med IBS-patienter och ser hur många som inte fått den hjälp de behöver. Vi hoppas att vi med hjälp av DOKTORN kan nå ut bredare till den här patientgruppen. Många går med sina magbesvär i onödan och det är något vi absolut behöver göra något åt, säger Sofia Antonsson, dietist som jobbar med kostbehandlingen FODMAP via digitala plattformen Belly Balance.

Kampanjen går under december månad, en period då stress, julmat och resor bidrar till ökad ohälsa när det kommer till mage och tarm. För många kan besvären vara övergående men för den som har IBS kan besvären kvarstå och skapa både obehag och ett lidande.

– När kampanjperioden är avslutad kommer vi att summera datan och se till att nå ut till alla de som har identifierats och erbjuda hjälp i olika former. Vi tror att även den här kampanjen, precis som Migräntestet, kommer att bli en succé och eftersom IBS räknas som i stort sett en folksjukdom är det här en mycket viktig insats från vår sida, säger Anders Åker.

Förutom i Schibsteds nätverk där bland annat Aftonbladet ingår kommer kampanjen även rulla i DOKTORNs egna kanaler.

På www.doktorn.com/ibstestet kan du som är intresserad göra IBS-testet.

Fakta IBS

Stressmage, ballongmage, mjölkmage – IBS eller Irritable Bowel Syndrome är en funktionell magtarmsjukdom vilket betyder att man inte kan hitta några fel i mage eller tarmar, de fungerar bara inte riktigt som de ska. Cirka 15-20 procent av världens befolkning har IBS och merparten av de som söker vård för IBS är kvinnor 20-65 år. Bland män är mörkertalet stort delvis beroende på att andelen män som söker vård är mindre. Bland barn och unga ökar antalet som får diagnosen IBS. Det har länge varit känt att psykologiska faktorer har betydelse vid IBS och att oro och stress kan förvärra sjukdomen.Forskning om IBS pågår, både vad gäller orsak och behandling. Tidigare har konkreta kostråd saknats inom vården vilket resulterat i generella råd som att justera fibermängden, ta bort laktos eller i värsta fall inte några råd alls. Idag används den evidensbaserade kostbehandlingen FODMAP inom vården. Med den får över 75 procent av alla med IBS minskade symtom och ökad livskvalitet.

Källa: Belly Balance

För mer information:
Anders Åker, chefredaktör DOKTORN
[email protected], 0703-64 84 22

Relaterade nyheter

Praktisk Medicin erbjuder utbildning om Duchennes muskeldystrofi - ska öka kunskapen hos vårdpersonal i Norden

Duchennes muskeldystrofi (DMD) är inte bara den vanligast förekommande genetiska neuromuskulära sjukdomen hos barn utan också en av de allvarligaste. Att förbättra kunskapsläget hos vårdpersonal…