News

Ny utbildning om axial spondylartrit ska stärka läkarnas kunskap om sjukdomen

2022/04/27

Under initiativet PM Academy lanserar Praktisk Medicin kontinuerligt utbildningar framtagna för läkare och annan vårdpersonal. Nu lanseras en utbildning om axial spondylatrtit, som tillgängliggörs både i digital och tryckt form ute på vårdcentralerna.

PraktiskMedicin.se är en av Sveriges största plattformar för information och fortbildning för läkare och annan vårdpersonal. Varje månad har sajten 370 000 unika besökare, varav majoriteten är vårdpersonal. PM Academys medicinska utbildningar har under de senaste tre åren fångat intresset hos över 26 000 personer inom denna yrkesgrupp.

Syftet med utbildningen är att öka medvetenheten om axial spondylartrit (axSpA), för tidig diagnostik och behandling samt ansvarsfördelningen mellan primär- och specialistsjukvård. Utbildningen från PM Academy är produktneutral och har tagits fram i samarbete med överläkare Johan Frostegård, professor i medicin och specialist i internmedicin och reumatologi.

– Det är viktigt att öka medvetenheten om diagnosen axial spondylartrit. Det är ett tillstånd som främst drabbar unga personer, just i den fas av livet då man vill och ska vara aktiv, rörlig och smärtfri. Tidig diagnostik och behandling kan förebygga progress av sjukdomen, bibehålla eller normalisera funktion, och maximera den hälsorelaterade livskvaliteten, säger professor Johan Frostegård.

Utbildningen består av 4 frågor och svar som motiverar lärande på ett interaktivt sätt genom att använda sig av patientfall. Den är medvetet skapad för att ta liten tid i anspråk att genomföra, men samtidigt hålla hög kvalitet för ökad kunskap. Förutom att finnas tillgänglig digitalt på PraktiskMedicin.se kommer utbildningen även att tas fram i tryckt format och levereras till 300 vårdcentraler runt om i landet.

– Våra utbildningar på PM Academy är till hjälp för läkare och annan hälso-och sjukvårdspersonal för att hålla sig à jour med de senaste rönen och riktlinjerna. Utbildningen om axial spondylartrit kan genomföras på 10-15 minuter, och ökar kunskap om diagnostik, behandling och ansvarsfördelning mellan primärvård och specialiserad sjukvård, säger Rebecka Kaplan Sturk, specialist i gynekologi/obstetrik och tf. chefredaktör på Praktisk Medicin.

Add Health Media har verksamhet i samtliga nordiska länder mot såväl patient som vårdpersonal. De tror på ett ökat behov av fortbildning för vårdpersonal och fler utbildningar, både i Sverige och övriga Norden, är därför att vänta framöver.

Klicka här för att komma till utbildningen om axSpA.

För mer information:
Rebecka Kaplan Sturk, specialist i gynekologi/obstetrik och tf. chefredaktör Praktisk Medicin
[email protected]

Utbildningen inom axial spondylartrit har fått ett oberoende ekonomiskt stöd från Novartis Sverige AB.

Relaterade nyheter

Läkaren Sofia Åkerlund blir ny chefredaktör för PM

PraktiskMedicin.se (PM), som är en av Sveriges mest välbesökta webbsidor för läkare, får ny chefredaktör. PM har sedan 1976 utbildat och stöttat läkare med information om…