Add Health Media

DOKTORN satsar på Coronarapporten – och första resultaten är nu här!

2020/04/03

Add Health Media driver en av landets största privata medicin- och hälsosajter, DOKTORN och man har nu valt att starta Coronarapporten. Syftet är att samla in så mycket data som möjligt från medborgarna för att få en indikation hur coronasmittan sprider sig, vem som drabbas och vilka symtom som är vanligast. Coronarapporten presenteras veckovis på www.doktorn.com 

– Sedan starten av den pågående coronapandemin har vi sett ett ökat behov av information och kunskap om coronavirus och sjukdomen covid-19. Det har lett till att en miljon svenskar har besökt några av våra artiklar på ämnet under två månader, vilket är rekord. Samtidigt som den vanliga verksamheten och besökstrafiken rullar på arbetar vi därför hårt med att tillgodose det här behovet av relevant och korrekt information, säger Anders Åker, chefredaktör och medicinsk journalist på DOKTORN.

Nu väljer Add Health Media att ytterligare fördjupa sitt uppdrag med hjälp av Coronarapporten.

– Coronarapporten är en löpande online-undersökning där vi med hjälp av data kan se hur smittan sprider sig både nationellt och på regional nivå, vilka som drabbas och vilka symtom som är vanligast. Ju fler svar vi får in desto mer kunskap får vi och kan samtidigt jämföra med data från andra källor för att se hur de korrelerar.

Allmänheten kan bidra till att förstärka kunskapsläget genom att fylla i enkäten och resultaten presenteras varje vecka.

– Vi har konsulterat myndigheter och experter i framtagandet av den här rapporten. Även om målgruppen inte är slumpmässigt utvald utifrån snittbefolkningen och bygger på egen uppskattning om man har eller har haft covid-19 så kan Coronarapporten ge oss en indikation på hur läget ser ut i landet då det talas mycket om mörkertal. Samtidigt följer vi noggrant de siffror som myndigheterna tar fram. Alla kan göra något och det här är Add Health Medias bidrag i ett mycket allvarligt läge.

Resultatet från den första rapporten har nu publicerats och visar tydliga resultat och trender. Man ställer även frågor om läkemedelsbehandling och på vilket sätt medborgarna har valt att uppsöka vården.

– Jag har arbetat med det här i tio år och sett såväl fågel- som svininfluensa passera och allting tyder på att vi kommer att behöva konstatera att covid-19 är någonting vi behöver leva med, om än inte i den extrema form som uppstår i samband med en pandemi. Varje år drabbas exempelvis miljontals människor runtom i världen av säsongsinfluensan och där har vi lärt oss mycket, på samma sätt som coronapandemin lär oss mycket varje dag. Förhoppningen är att Coronarapporten blir en del av det kunskapsbärande verktyget, säger Anders Åker.

Insamlingen av data har genomfört via informationsbanners på Doktorn.com, Aftonbladet.se, SvD.se och Omni.se som når 80 – 90 procent av svenska befolkningen. Hjälp oss gärna på vägen till mer kunskap om Corona – fyll i enkäten här . Om du fyllt i tidigare men blivit sjuk sedan dess kan du fylla i enkäten igen.

Se resultaten från Coronarapporten vecka 14

För mer information:

Anders Åker, chefredaktör och medicinsk journalist DOKTORN
0703-648 422, [email protected]

Relaterade nyheter

Information om att antibiotika skadar tarmfloran behöver nå ut

Enkätundersökningen Antibiotikabarometern med över 8 000 svarande visade att 24 % var oroliga för hur deras tarmflora påverkas negativt av antibiotikabehandling. 77 % var oroliga för…