Add Health Media

Få fördjupad kunskap om eosinofil astma i ny utbildning från Praktisk Medicin

2022/02/17

Under initiativet PM Academy lanserar Praktisk Medicin kontinuerligt utbildningar framtagna för läkare och annan vårdpersonal. Den senaste i raden vill stärka de kliniska kunskaperna om eosinofil astma.

PraktiskMedicin.se är en av Sveriges största plattformar för information och fortbildning för läkare och annan vårdpersonal. Varje månad har sajten 370 000 unika besökare, varav majoriteten är vårdpersonal. PM Academys medicinska utbildningar har under de senaste tre åren fångat intresset hos över 26 000 personer inom denna yrkesgrupp.

Eosinofil astma är en icke-allergisk typ av astma där patienterna har höga nivåer av eosinofiler i blodet och i slemmet i luftvägarna. Patienter med den här typen av astma får ofta ökande symtom och tätare exacerbationer än vanliga astmapatienter, och vanlig astmabehandling räcker ofta inte till. Utbildningen från PM Academy är framtagen i samarbete med Nikolaos Lazarinis, överläkare, ME Lung- och allergisjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna/Huddinge.

– Utbildningen är viktig för alla läkare som träffar patienter med misstänkt svår astma, säger Nikolaos Lazarinis, överläkare, ME Lung- och allergisjukdomar vid Karolinska Universitetssjukhuset i Solna/Huddinge.

Utbildningen utgörs av ett patientfall med 7 frågor där du får följa Jonas, 44 år, som har en diagnostiserad astma sedan 2 år tillbaka. Syftet är att ge läkaren viktig information kring svår astma, kunskap som kommer väl till hands i den kliniska vardagen.

– Vi på Praktisk Medicin är stolta över att få delta i kunskapsspridning kring vad som närmast kan beskrivas som precisionsmedicin för patienter med svår astma. Fördelen med den här utbildningen är också att den är kort och kan genomföras under en fikarast, det är en liten insats för att få fördjupad kunskap och därmed ökad patientsäkerhet, säger Rebecka Kaplan Sturk, specialist i gynekologi/obstetrik och tf. chefredaktör för Praktisk Medicin.

Add Health Media har verksamhet i samtliga nordiska länder mot såväl patient som vårdpersonal. De tror på ett ökat behov av fortbildning för vårdpersonal och fler utbildningar, både i Sverige och övriga Norden, är därför att vänta framöver.

För mer information:
Rebecka Kaplan Sturk, specialist i gynekologi/obstetrik och tf. chefredaktör Praktisk Medicin
[email protected]

Utbildningen kring okontrollerad astma hos vuxna har fått ett oberoende ekonomiskt stöd från GSK Sverige.

Klicka här för att komma till utbildningen. 

Relaterade nyheter

Praktisk Medicin lanserar ny jobbsite för vårdpersonal

Den välbesökta läkarsiten Praktisk Medicin ger nu även vården ytterligare ett hjälpmedel, PM Jobb, som underlättar rekryteringen av kvalificerad personal. Läkare besöker Praktisk Medicin varje…

News

2017/12/01