Brodde Wetter

2019/06/13

Relaterade nyheter

Fokus på ej utbytbara läkemedel i Praktisk Medicins senaste utbildning för läkare

PraktiskMedicin.se är en av Sveriges största plattformar för information och fortbildning för läkare och annan vårdpersonal. Nu lanserar man en ny utbildning, vars syfte är…