Söker du kapital?

"AHM var en av de första Investerarna i Mindler. Att få tillgång till deras breda nätverk med olika kompetens, samt möjligheten att synas i annonskanaler som bidrog till att bygga en stark trovärdighet på en vårdmarknad där seriositet och trovärdighet betyder allt, hjälpte Mindler att snabbt nå en ledande position som Sveriges största digitala vårdgivare inom psykisk ohälsa." Rickard Lagerqvist, CEO, Co-founder Mindler

För den som vill bygga marknadsledande bolag

Med över 20 års erfarenhet är AHM en bra partner för entreprenörer som vill bygga marknadsledande bolag inom e-hälsa. Vi tittar gärna på bolag som riktar sig såväl till enskilda individer (B2C) som till professionen (B2B), huvudsaken är att det handlar om digitala tjänster som har en internationell potential.

Möjligheter till kapital och media

AHM är ett medie- och investeringshus och vi kan därför investera i form av såväl kontanter som media. Oftast går vi in i flera rundor och hjälper bolagen att utvecklas enligt uppgjorda planer. Tillsammans finns även möjligheter att utveckla nya tjänster och produkter mellan medie- och investeringshuset.

Tillsammans skapar vi morgondagens hälso- och sjukvård

En investeringsportfölj inom ett specifikt segment som e-hälsa skapar även spännande möjligheter för synergier mellan bolagen, nya kontaktytor och intressanta diskussioner. En investering från AHM ger tillgång till alla våra portföljbolag och ett unikt kontaktnät inom e-hälsa.

AHM hjälper start-ups inom e-hälsa att bevisa sin affärside

AHM har arbetet med kommunikation inom hälsa och medicin i 20 år. Med de största mediekanalerna i Norden inom hälsa och medicin samt stor kunskap och ett brett kontaktnät inom området kan AHM hjälpa start-ups att växa snabbt. AHMs investeringsstrategi är att gå in tidigt och hjälpa bolagen med finansiering, media, kontakter, kunskap och att hitta fler investerare för fortsatt tillväxt. Så snart bolagen växt sig stora nog för A-rundor kan större investerare ta över. Värderingen på AHMs befintliga portföljbolag var 234 Mkr vid det första investeringstillfället och har på några få år ökat till 1.200 Mkr. Faktorer till denna kraftiga värdeökning är att e-hälsa är ett område som växer snabbt och att AHM kan hjälpa till att nå ut med budskap, hitta rätt kontakter och nya investerare.

Investeringsnyheter

Få nyhetsbrev kring Add Health Medias investeringar inom e-hälsa.

INVESTERINGSNYHETER

Vad säger Start ups om AHM?

AHM var en av de första Investerarna i Mindler. Att få tillgång till deras breda nätverk med olika kompetens, samt möjligheten att synas i annonskanaler som bidrog till att bygga en stark trovärdighet på en vårdmarknad där seriositet och trovärdighet betyder allt, hjälpte Mindler att snabbt nå en ledande position som Sveriges största digitala vårdgivare inom psykisk ohälsa.

AHM förstod vår affärsidé och att den skulle revolutionera vården. De var en av våra första investerare och vi har haft stor hjälp med råd kring fortsatta investeringar samt omvärldsbevakning inom e-hälsoområdet.

Vår första investering var från AHM. Som driven entreprenör så har AHM varit mycket viktig för RemissHjälpen och min egen utveckling. Media, kontakter, råd och stöttning och mycket annat har varit oerhört skönt att få när man arbetar dygnet runt med att förverkliga framtidens sjukvård.

FindOut har mycket att tacka AHM för. De har varit operativa med att ta in anställda, stöttat med finanser, hittat nya smarta investerare samt att deras marknadsföring har ökat försäljningen med 48% på företagets celiakitest som är en mogen produkt sedan 10 år tillbaka.

Rickard Lagerqvist

CEO, Co-founder Mindler AB

Magnus Liungman

Grundare, Doctrin

Alexander Knezevic

Grundare, RemissHjälpen

Denise Luxenburg Stuifbergen

VD, FindOut Diagnostic

Vad säger andra investerare om AHM?

Jag har investerat i tre bolag tillsammans med AHM. Tack vare sin långa erfarenhet inom Hälso- och Lifescienceområdet har AHM en bred och djup förståelse för de förutsättningar entreprenörer i tidiga start ups möter. I de bolag där jag investerat med AHM, har de bidragit med relevanta kontakter och kunskap - framförallt har de varit ett viktigt stöd kring frågor rörande vilken typ av marknadsföring som konverterar. Att AHM finns med på investerarsidan fungerar för mig som en kvalitetsstämpel.

Nordic Mountain har investerat tillsammans med AHM i Colivia. Vi uppskattar att AHM är engagerade och stöttar med kunskap, kapital och kontakter, men också hjälper till operativt när så behövs. Vi skulle gärna gå in i fler bolag tillsammans med AHM.

Vi behöver fler investerare såsom AHM som fokuserar på att investera tidigt och aktivt hjälpa start ups inom e-hälsa med expertkunskap samt kontakter inom vård och hälsa. Det är avgörande för oss att bolagen är förberedda för att snabbt skala sin tjänst internationellt. Mindler är ett bra exempel på bolag som växer snabbt där AHM varit med från början och där vi på Luminar tar bolaget vidare till högre nivåer. Nu går vi även in tillsammans med AHM i Health Integrator som kommer att förändra synen på vård på ett mycket spännande sätt.

Vi på Schibsted Growth ser stor nytta av AHM som har kompentens och möjligheten att hjälpa start ups inom e-hälsa. De har nätverket, kunskap samt medier som kan testa om konsumenter eller vårdpersonal förstår budskapet och om tjänsten konverterar till köp. Vi följer AHMs olika investeringar nära och har en ambition att investera i de bolag som visar stor potential och som behöver hjälp framåt med att accelera affären ytterligare .

Krim Talia

Ägare, 3TInvest

Adam Lindberg

Partner, Nordic Mountain Equity

Jacob Key

co-founder, Luminar Ventures

Kajsa Gatenbeck

Investment manager, Schibsted Growth

Investeringsportfölj

Läs mer om de bolag vi har investerat - se vad de olika företagen jobbar med och inom vilket segment inom e-hälsa de verkar.