Add Health Media

PraktiskMedicin.se lanserar utbildning om diabeteskirurgi som behandling vid typ 2-diabetes

2021/02/19

Som en av Sveriges största plattformar för information och fortbildning för läkare och annan vårdpersonal har PraktiskMedicin.se tagit fram en ny utbildning, denna gång med fokus på diabeteskirurgi som behandling vid typ 2-diabetes.

Varje månad besöks PraktiskMedicin.se av 370 000 unika besökare, varav majoriteten är vårdpersonal. Många läkare använder utbildningsplattformen PM Academy där över 15 000 utbildningar har genomförts de senaste två åren.

I dag ingår kirurgi som en del av behandlingsalternativen vid fetma, men få känner till dess effekter som behandlingsform vid typ 2-diabetes. För att öka kunskapen hos behandlande vårdpersonal har PM Academy, i samarbete med professor Torsten Olbers, kirurg vid Linköpings universitetssjukhus, tagit fram en utbildning inom just diabeteskirurgi.

– Diabeteskirurgi är ett av behandlingsalternativen för patienter med typ 2-diabetes som du som läkare ska känna till och bör informera patienterna om. Denna utbildning lyfter fram grundläggande kunskap om diabeteskirurgi i anslutning till ett patientfall, säger Torsten Olbers.

Utbildningen är uppbyggd med patientfall och består av 6 frågor och svar som inspirerar och motiverar lärande på ett interaktivt sätt. Den är medvetet skapad för att bara ta cirka 10 minuter att genomföra, med möjlighet till ytterligare fördjupning för den som önskar.

– Intresset för utbildning är stort, något vi har sett i enkäter som läkarna har fyllt i efter genomförda utbildningar. Hela 85-95 procent anser att utbildningarna hjälpt dem i deras kliniska vardag och över 90 procent vill gärna göra fler utbildningar och rekommenderar dem till sina kollegor. Vi är mycket stolta över att kunna erbjuda den här typen av utbildningar, som håller hög kvalitet samtidigt som de tar lite tid i anspråk att genomföra. Det ger en mer påläst vårdpersonal, vilket i sin tur ökar patientsäkerheten i vården, säger Johan Bloom, redaktör för PraktiskMedicin.se

Under 2020 lanserade PraktiskMedicin.se sin utbildningsplattform i övriga Norden och även där ser man ett stort intresse och behov av fortbildning för vårdpersonal. Fler nordiska utbildningar är att vänta

Klicka här för att komma till utbildningen om diabeteskirurgi.

För mer information:
Johan Bloom, redaktör Praktisk Medicin
[email protected], 0733-64 84 90

Utbildningen inom diabeteskirurgi har fått ett oberoende ekonomiskt stöd från medicinteknikföretaget Ethicon, Johnson & Johnson AB.

Relaterade nyheter

Ny utbildning om axial spondylartrit ska stärka läkarnas kunskap om sjukdomen

Under initiativet PM Academy lanserar Praktisk Medicin kontinuerligt utbildningar framtagna för läkare och annan vårdpersonal. Nu lanseras en utbildning om axial spondylatrtit, som tillgängliggörs både…

News

2022/04/27