Add Health Media

Praktisk Medicin möjliggör för hela Nordens vårdpersonal att fördjupa kunskaperna i pulmonell arteriell hypertension

2021/09/09

Under initiativet PM Academy lanserar Praktisk Medicin kontinuerligt utbildningar framtagna för läkare och annan vårdpersonal. Konceptet växer även utanför Sveriges gränser och nu finns utbildningen om pulmonell arteriell hypertension tillgänglig i hela Norden.

PraktiskMedicin.se är en av Sveriges största plattformar för information och fortbildning för läkare och annan vårdpersonal. Varje månad har sajten 370 000 unika besökare, varav majoriteten är vårdpersonal. PM Academys medicinska utbildningar har under de senaste tre åren fångat intresset hos över 26 000 personer inom denna yrkesgrupp.

Pulmonell arteriell hypertension (PAH) betyder högt blodtryck i lungpulsådern och dess grenar på grund av proliferation och vasokonstriktion på arteriolnivå. Utbildningen togs först fram i Sverige och har sedan översatts och anpassats till norska, danska och finska i samarbete med specialistläkare från respektive land som har faktagranskat dess innehåll.

– Den svenska PAH-utbildningen har rönt stort intresse sedan den lanserades i fjol, hela 92 % av de som har genomfört utbildningen svarar att den gav dem ökad kunskap om sjukdomen. Det är väldigt kul och spännande att vi nu når ut till hela Nordens vårdprofession, säger Sofia Åkerlund, leg. läkare och chefredaktör för Praktiskt Medicin.

Utbildningen är uppbyggd med patientfall och består av 7 frågor och svar som syftar till att sprida ökad kunskap om sjukdomens patofysiologi, symptom, utredningsgång samt behandlingsalternativ.

– PAH är en sällsynt men mycket allvarlig sjukdom som felaktigt kan tolkas som KOL, astma eller vänstersidig hjärtsjukdom. Med ökad kännedom och kunskap om PAH hos sjukvårdspersonal, kan de personer som är drabbade av PAH snabbare få träffa en PAH-specialist. Ju tidigare rätt diagnos ställs och rätt behandling initieras desto bättre prognos för patienten. Janssen driver flera initiativ för att öka kunskapen om PAH och samarbetet med Praktisk Medicin och utbildningen PM Academy är ett av dem, säger Johan Ottander, Nordic Brand Lead PH på Janssen-Cilag AB.

– Utbildningen är uppbyggd för att inspirera och motivera lärande genom att använda frågor och svar där läkaren utmanas med patientfall varvat med faktafrågor. Fördelen är också att den är kort och kan genomföras under en fikarast, det är en liten insats för att få fördjupad kunskap och därmed ökad patientsäkerhet, säger Sofia Åkerlund.

Add Health Media har verksamhet i samtliga nordiska länder mot såväl patient som vårdpersonal. De tror på ett ökat behov av fortbildning för vårdpersonal och fler nordiska utbildningar är därför att vänta framöver.

Till utbildningen i Sverige

Till utbildningen i Norge

Till utbildningen i Danmark

Till utbildningen i Finland

För mer information:
Sofia Åkerkund, leg. läkare och chefredaktör Praktisk Medicin
[email protected], 0702-20 53 88

Utbildningen inom pulmonell arteriell hypertension har fått ett oberoende ekonomiskt stöd från Janssen Cilag AB.

Relaterade nyheter

Vi presenterar stolt våra nya medarbetare!

Sedan en tid tillbaka har vi förstärkt säljteamet med två nya och duktiga medarbetare med egna, starka, profiler i ryggen. Vi säger välkomna till Chatarina Bergman…

Nyheter

2017/02/27