E-hälsa

Ny nordisk utbildning om okontrollerad astma hos vuxna

2021/05/26

Nu lanseras en ny utbildning, som syftar till att fördjupa kunskaperna kring okontrollerad astma hos vuxna.

I primärvården handläggs en stor mängd astmapatienter varför det är viktigt att kunskapsnivån är hög och uppdaterad hos läkare och sjukvårdspersonal. Utbildningen från PM Academy är framtagen i samarbete med Leif Bjermer, professor i lungmedicin och allergologi vid Skåne Universitetssjukhus, med syfte att öka kunskapen hos förskrivande vårdpersonal.

– Utbildningen i okontrollerad astma kommer sannolikt bidra till uppdaterad och fördjupad kunskap för läkare inom området, säger professor Leif Bjermer.

Utbildningen består av 7 frågor och svar som inspirerar och motiverar lärande på ett interaktivt sätt. Den är medvetet skapad för att endast ta cirka 10 minuter att genomföra, utan att tumma på kvaliteten.

– I enkäter som läkarna har fyllt i efter genomförda utbildningar kan vi se att det finns ett stort intresset för att fylla på kunskapsbanken. Hela 85-95 procent anser att utbildningarna har hjälpt dem i deras kliniska vardag och över 90 procent vill gärna göra fler utbildningar och rekommenderar dem till sina kollegor. Det är väldigt kul att se och vi ser fram emot att även fortsättningsvis ta fram nya utbildningar inom fler områden, säger Sofia Åkerlund, leg. läkare och chefredaktör för Praktisk Medicin, som även har skrivit utbildningen.

Under 2020 lanserade PraktiskMedicin.se sin utbildningsplattform i övriga Norden och även där ser man ett stort intresse och behov av fortbildning för vårdpersonal. Utbildningen i okontrollerad astma för vuxna kommer även att lanseras i Norge, Danmark och Finland inom kort. Fler nordiska utbildningar är att vänta.

För mer information:
Sofia Åkerkund, leg. läkare och chefredaktör Praktisk Medicin
[email protected], 0702-20 53 88

Utbildningen kring okontrollerad astma hos vuxna har fått ett oberoende ekonomiskt stöd från Chiesi Pharma AB.

Relaterade nyheter

Praktisk Medicin lanserar utbildning om anemi

Behovet av fortbildning för läkare är stor och Praktisk Medicin är en av Sveriges största plattformar för information och fortbildning för läkare och annan vårdpersonal.…