Add Health Media

Ny nordisk utbildning från Praktisk Medicin inom njursviktsprevention vid diabetes typ 2

2023/02/13

PraktiskMedicin.se är en av Sveriges största plattformar med beslutsstöd och fortbildning för läkare och annan vårdpersonal. Dess utbildningsdel finns även i våra grannländer. Nu lanseras en ny utbildning i Sverige, Norge och Danmark med syfte att öka kunskaperna kring njursviktsprevention vid diabetes typ 2.

Varje månad besöks PraktiskMedicin.se av 300 000 unika besökare, varav majoriteten är vårdpersonal. Webbsidan har en utbildningsdel som används av många läkare – över 15 000 utbildningar har genomförts de senaste åren. Tidigare har utbildningarna legat under domänen PM Academy, men har nu integrerats på PraktiskMedicin.se för smidigare åtkomst. I övriga Norden finns de tillgängliga på: Praktiskmedisin.no, PMacademy.dk och Academy.kaytannollinenlaaketiede.fi

I primärvården handläggs en stor mängd diabetes- och njursviktspatienter, varför det är viktigt att kunskapsnivån är hög och uppdaterad hos läkare och sjukvårdspersonal. Utbildningen på Praktisk Medicin är framtagen i samarbete med Maria Eriksson Svensson, överläkare och professor i njurmedicin vid Uppsala Universitet och syftar till att öka kunskapen hos förskrivande vårdpersonal. Översättningarna har sedan granskats av professor Peter Rossing, professor och överläkare Steno Diabetes Center Copenhagen, Københavns Universitet och professor Trond Jenssen, överläkare Oslo Universitetssykehus Rikshospitalet, professor Universitetet i Oslo.

– Tidig upptäckt och tidiga insatser förebygger avancerad kronisk njursjukdom och är helt avgörande för prognosen. Men mer behöver göras! Kronisk njursjukdom kan ännu inte botas, men den kan behandlas och bromsas, och ju tidigare vi kan sätta in behandling desto större vinster gör vi både för den enskilda personen och för samhället, säger professor Maria Eriksson Svensson.

Utbildningen består av 6 frågor och svar som inspirerar och motiverar lärande på ett interaktivt sätt. Den är medvetet skapad för att endast ta omkring 10-15 minuter att genomföra samtidigt som den håller hög kvalitet.

– I enkäter som läkarna har fyllt i efter genomförda utbildningar kan vi se att det finns ett stort intresset för att testa och fylla på kunskapsbanken. Över 80 procent anser att utbildningarna gör nytta i deras kliniska vardag och 90 procent vill gärna göra fler utbildningar och rekommenderar dem till sina kollegor. Det är väldigt kul att se och vi ser fram emot att fortsätta ta fram nya utbildningar inom fler områden, säger Sofia Åkerlund, leg. läkare och chefredaktör för Praktisk Medicin.

Praktisk Medicins nordiska utbildningsplattform lanserades 2020 och även där ser man ett stort intresse och behov av fortbildning för vårdpersonal. Fler nordiska utbildningar är att vänta.

Till utbildningen (SE)

Till utbildningen (NO)

Till utbildningen (DK)

 

För mer information:
Sofia Åkerlund, leg. läkare och chefredaktör Praktisk Medicin
[email protected], 0702-20 53 88

Utbildningen i njursviktsprevention vid diabetes typ 2 har fått oberoende ekonomiskt stöd från Bayer AB.

 

Om Add Health Media
Add Health Media är ett av Nordens största mediehus inom hälsa och medicin. I varumärket DOKTORN, som riktar sig till allmänhet och patient, ingår väntrums­TV samt en av Nordens mest besökta hemsidor www.doktorn.com, som även inkluderar systersajter i Danmark, Finland och Norge. Add Health Media driver även Praktisk Medicin, www.praktiskmedicin.se, ett beslutsstöd för vårdpersonal, samt producerar utbildningar för hälso-­ och sjukvårdspersonal i hela Norden. Utöver det ingår Pharma Industry Publishing, vars varumärken riktar sig till specifika specialistsegment inom sjukvården samt personer inom läkemedelsindustrin.

Relaterade nyheter

Add Health Medias stora succé på Seniormässan Stockholm 2019!

Med fullsatta föreläsningar, extremt god synlighet, en stark målgrupp och kommentarer som "det här är världens bästa tidning" går det att konstatera att Add Health…