Add Health Media

Birgit Norlin ny representant för Add Health Media i vården

2018/10/15

Birgit Norlin blir ny representant för Add Health Media i vårdmiljö. Som en av höstens två nya rekryteringar kommer Birgit Norlin representera de starka tjänster som erbjuds landets väntrum i form av tidning, broschyrställ och väntrums-tv. Målet är att fler platser får möjlighet att låta besökaren ta del av dessa tjänster och samtidigt säkerställa en fortsatt hög kvalitet och leveranssäkerhet.

– Add Health Media har sedan starten för snart tjugo år sedan alltid haft en stark och positiv närvaro i många av landets väntrum. Rekryteringen av Birgit Norlin innebär att vi ytterligare förstärker detta och utökar vårt befintliga nätverk samtidigt som mottagningarna får en representant på fältet. Det här är ett naturligt steg för oss i målet att öka kunskapen och i förlängningen även patientsäkerheten i landets många väntrum, säger Brodde Wetter, VD Add Health Media.

Birgit Norlin har en lång och gedigen erfarenhet av att vara ute på fältet i vårdmiljö med bakgrund som sköterska inom sjukvården i cirka tjugo år, mestadels inom intensivvårdsavdelningen, förlossning, akutmottagning, vårdcentraler och labb. Birgit Norlin har även arbetat med försäljning i olika sjukvårdsföretag i nästan 18 år.

– I min nya roll hos Add Health media ser jag fram emot att fortsätta att hjälpa människor på olika sätt. Jag började i augusti och ser redan ett starkt behov av Add Health Medias väntrumstjänster utifrån den erfarenhet jag har inom vården där patienterna får vänta inför läkarbesök, röntgen, provtagning med mera. Nu bidrar jag till att göra den väntan mer givande, säger Birgit Norlin.

I väntrummen går väntrumstjänsterna under varumärket DOKTORN.

– Med dessa tjänster kan vi erbjuda information, kunskap och underhållning till patienterna medan de väntar vilket är mycket positivt; patienterna får en trivsam miljö på vårdcentralen, blir sysselsatta och då blir de säkert också lugnare då tiden går fortare när man är sysselsatt.

En undersökning* tidigare i år visade att en stor del av besökarna ser DOKTORNs tjänster i väntrummet.

– Riksundersökningen, som vi kallar den, visar att 24 procent såg tidningen, 52 procent teven och 65 procent broschyrställen. Det visar att våra tjänster inte bara är uppskattade utan också ”drar publik”. Det i sin tur gör Birgit Norlins uppdrag ännu viktigare, att bidra till att dessa tjänster når fler och hela teamet på Add Health Media ser fram emot att ha Birgit Norlin som kollega, säger Brodde Wetter.

Birgit Norlin är gärna aktiv på fritiden och har ett starkt intresse för att resa.

– Jag försöker hålla mig aktiv, jag spelar bland annat squash och gillar att vara ute i naturen. Att resa är verkligen en upplevelse och ett stort intresse. Med min nya tjänst kommer jag besöka landets vårdmottagningar från norr till söder så det blir en stor del av min vardag även på jobbet, säger Birgit Norlin.

Redan nu har Birgit Norlin besökt många mottagningar för att sprida kunskap om väntrumstjänsterna.

– Jag har själv upplevt tjänsterna när jag har besökt vårdmottagningar i egenskap av vårdanställd, patient och anhörig och det är starkt att personalen på detta sätt kan ge information och kunskap om sin egen verksamhet och att delge patienterna viktig information. Det är ju helt fantastiskt, säger Birgit Norlin.

För mer information:

Brodde Wetter, VD
[email protected], 0707 99 78 72

Birgit Norlin
[email protected], 0735 33 65 83

* Juni 2018 SmartCompany via NEPA Huvudsyftet med undersökningen var att kunna visa i vilken utsträckning Add Health Medias väntrumstjänster uppmärksammas hos de som besöker ett väntrum. Över åttio procent av de tillfrågade har besökt en vårdcentral det senaste halvåret. Urvalet i undersökningen är riksrepresentativ utifrån kön och ålder. Så många såg tjänsterna i väntrummet: Tidningen DOKTORN: 24 procent, Väntrums-TV: 52 procent, Broschyrställ: 65 procent Två av tre personer har uppmärksammat broschyrställ i någon form i väntrummet. Hälften har uppmärksammat en TV i någon form väntrummet. Nästan sju av tio personer som ser tidningen läser den (67 procent) och nästan åtta av tio personer som uppmärksammar att TV:n finns i väntrummet tittar på den (78 procent). Undersökningen visar även att fyra av tio personer som uppmärksammar broschyrstället läser eller tittar i någon broschyr (40 procent).

Relaterade nyheter

Add Health Media investerar i medicinsk träningsapp för kroniskt sjuka

Start up-företaget Vitala har i samarbete med vården utvecklat en medicinsk träningsapp som ska kunna förskrivas av läkare. Grundarna är bröderna Aasa som nu tar…