Add Health Media

Praktisk Medicin lanserar utbildning om hjärtamyloidos

2023/05/09

PraktiskMedicin.se är en av Sveriges största plattformar med behandlingsöversikter och fortbildning för läkare och annan vårdpersonal. Nu kommer en ny utbildning som syftar till att öka kunskaperna hos förskrivande vårdpersonal om hjärtamyloidos.

Varje månad besöks PraktiskMedicin.se av 300 000 unika besökare, varav majoriteten är vårdpersonal. Webbsidan har en utbildningsdel som används av många läkare – över 15 000 utbildningar har genomförts de senaste åren.

Personer med olika symtom från hjärtat tillhör en av de vanligaste patientgrupperna i primärvården, varför det är viktigt att kunskapsnivån är hög och uppdaterad inom detta område hos läkare och sjukvårdspersonal. Utbildningen på Praktisk Medicin är framtagen i samarbete med Kurt Boman, professor emeritus, specialist i kardiologi på Skellefteå lasarett.

– Amyloidos är en allvarlig systemsjukdom som drabbar flera organ där hjärtamyloidos är en manifestation. Det finns flera olika former, både ärftlig, Skelleftesjukan, och icke ärftlig, såsom AL-amyloidos och wildtyp amyloidos. Hjärtamyloidos feldiagnosticeras ofta och går inte sällan oupptäckt under lång tid. Tidig upptäckt och behandling är särskilt viktigt för AL-amyloidos, som annars har mycket dålig prognos men även för hjärtamyloidos av ärftlig eller av wildtyp, där nu effektiv behandling finns för att minska progress av sjukdomen, säger professor Kurt Boman.

Utbildningen består av 7 frågor och svar som inspirerar och motiverar lärande på ett interaktivt sätt. Den är medvetet skapad för att endast ta omkring 15 minuter att genomföra samtidigt som den har hög kvalitet.

– Efter att läkarna genomfört en utbildning får de svara på några frågor. Svaren visar att det finns ett stort intresse av att testa och fylla på kunskapsbanken. Hela 80 procent anser att utbildningarna kan vara till nytta i deras kliniska vardag och 90 procent tycker att de fått ökad kunskap om sjukdomen. Det är väldigt kul att se och motiverar oss att fortsätta ta fram nya utbildningar inom fler områden, säger Sofia Åkerlund, leg. läkare och chefredaktör för Praktisk Medicin.

Även i övriga Norden ser man ett stort intresse och behov av fortbildning för vårdpersonal, varför flera av utbildningarna publiceras på systersajter i våra grannländer. Fler nordiska utbildningar är att vänta.

Klicka här för att komma till utbildningen i hjärtamyloidos

 

För mer information:
Sofia Åkerlund, leg. läkare och chefredaktör Praktisk Medicin
[email protected], 0702-20 53 88

Utbildningen i hjärtamyloidos har fått oberoende ekonomiskt stöd från Pfizer AB.

Related News

PraktiskMedicin.se launches training on diabetes surgery as treatment for type 2 diabetes

As one of Sweden's largest platforms for information and continuing education for doctors and other healthcare professionals, PraktiskMedicin.se has developed a new education, this time…