Add Health Media

4 frågor om hjärtsvikt testar läkarnas kunskaper i ny utbildning

2023/05/16

PraktiskMedicin.se är en av Sveriges största plattformar med behandlingsöversikter och fortbildning för läkare och annan vårdpersonal. Sajten har även en utbildningsdel vars syfte är att öka kunskapen inom viktiga ämnen hos förskrivare. Det senaste tillskottet är en utbildning inom hjärtsvikt.

Varje månad besöks PraktiskMedicin.se av 300 000 unika besökare, varav majoriteten är vårdpersonal. Webbsidan har en utbildningsdel som används av många läkare – över 15 000 utbildningar har genomförts de senaste åren.

Hjärtsvikt handläggs till stor del i primärvården och många av vårdcentralernas patienter har hjärtsvikt som komplicerande faktor vid andra tillstånd. Det finns idag mycket i behandlingsväg att erbjuda dessa patienter varför det är viktigt att kunskapen hos läkare och sjukvårdspersonal hålls uppdaterad. Utbildningen på Praktisk Medicin är framtagen i samarbete med Oscar Braun, docent och överläkare i kardiologi vid Skånes Universitetssjukhus.

– Behandlingen för hjärtsvikt med nedsatt ejektionsfraktion (HFrEF) har genomgått en fantastisk utveckling de senaste 30 åren och idag har vi väldigt mycket att erbjuda dessa patienter som vi vet förlänger livet, minskar risken för att hamna på sjukhus och ökar livskvalitet och funktionsnivå. Utmaningen idag är att faktiskt använda de mediciner och åtgärder som vi vet är effektiva så att våra patienter verkligen drar nytta av dem. För detta krävs ett gemensamt ansvar i både sluten- och öppenvård där kontinuerlig utbildning är en framgångsfaktor för att nå ut till så många som möjligt, säger Oscar Braun.

Utbildningen består av 4 frågor och svar kopplade till ett engagerande och typiskt patientfall, som motiverar interaktivt lärande. Konceptet är att innehållet är professionellt och uppdaterat samtidigt som den endast ska ta cirka 10-15 minuter att genomföra. Detta är anpassat för en målgrupp ständigt på språng.

– I slutet av utbildningen ligger några enkätfrågor som hjälper oss att utvärdera tjänsten. Svaren visar att det finns ett stort intresse av att testa och fylla på kunskapsbanken. Hela 80 procent anser att utbildningarna kan vara till nytta i deras kliniska vardag och 90 procent tycker att de fått ökad kunskap om sjukdomen. Det här är information som inspirerar oss att fortsätta ta fram nya utbildningar inom fler områden, säger Sofia Åkerlund, leg. läkare och chefredaktör för Praktisk Medicin.

Även i övriga Norden ser man ett stort intresse och behov av fortbildning för vårdpersonal, varför flera av utbildningarna publiceras på systersajter i våra grannländer. Fler nordiska utbildningar är att vänta

Klicka här för att komma till utbildningen

 

För mer information:
Sofia Åkerlund, leg. läkare och chefredaktör Praktisk Medicin
[email protected], 0702-20 53 88

Utbildningen i hjärtsvikt har fått oberoende ekonomiskt stöd från Bayer AB.

Related News

Success for the DOCTOR's major investment in the Migraine Test

DOKTORN has launched the major initiative Migrant test, where 8 million Swedes have the opportunity to take a digital migraine test. During the first week,…

DOKTORN

2019/10/23

Do you want to receive news about the future of health and healthcare?

Receive free newsletters on digital health such as trends, research and investments.