Dennis Zirath

2020/01/07

Relaterade nyheter

FindOut tar in VNTRS Consulting tech-partner och delägare

Ett strategiskt och långsiktigt samarbete knyts mellan Add Health Media-delägda FindOut och VNTRS Consulting för vidare mjukvaruutveckling av FindOuts app. I januari 2020 röstade FindOuts…