PictureMyLife (Exit 2021)

2019/06/13

Relaterade nyheter

Ny nordisk utbildning om okontrollerad astma hos vuxna

Nu lanseras en ny utbildning, som syftar till att fördjupa kunskaperna kring okontrollerad astma hos vuxna. I primärvården handläggs en stor mängd astmapatienter varför det…

E-hälsa

2021/05/26