Ella

2022/04/11

Relaterade nyheter

Praktisk Medicin lanserar utbildning för läkare och sjukvårdspersonal om pneumokockvaccin

PraktiskMedicin.se är en av Sveriges största plattformar för information och fortbildning för läkare och annan vårdpersonal. Nu lanseras en ny utbildning, som syftar till att stärka kunskaperna kring pneumokockvaccin. Varje månad besöks PraktiskMedicin.se av 370 000 unika besökare, varav majoriteten är vårdpersonal. Många läkare använder utbildningsplattformen PM Academy och över…

E-hälsa

2021/09/03